โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
ภาพกิจกรรม
รางวัลครูดีไม่มีอบายมุขและครูผู้มีความมุ่งมั่นของโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2562,21:59   อ่าน 216 ครั้ง