โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
ภาพกิจกรรม
ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดพัทลุงมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
พระบญชา  ปญฺญาวโส
ประธานส่งเสริมศีลธรรมจังหวัดพัทลุงมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
ในวันที่ 1  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2562,09:47   อ่าน 139 ครั้ง