โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและบางแก้ววิชาการเปิดบ้านรับน้อง วันที่ ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒
กิจกรรมทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและบางแก้ววิชาการเปิดบ้านรับน้อง "OPEN HOUSE" ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ในพุธ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

 
         ทางโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมได้จัดกิจกรรมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนครบ ๓๘ ปี ,  การแสดงความสามารถของนักเรียน , การจัดนิทรรศการกลุ่มสาระการเรียนรู้ , นิทรรศการหลักสูตรระยะสั้น , แนะแนวทางการศึกษา และจำหน่ายสินค้าผลผลิตต่าง ๆ ของนักเรียนและชุมชน
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 2562,22:34   อ่าน 431 ครั้ง