โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธิราชเจ้า ประจำปี ๒๕๖๒
เนื่องด้วยวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ของทุก ๆ ปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ  โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมได้จัดพิธีถวายราชสดุดี ประจำปี ๒๕๖๒
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
ในการนี้  นายโชต รัตนประพันธ์ ผู้อำนวยการ  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
โพสเมื่อ : 14 ม.ค. 2563,13:14   อ่าน 270 ครั้ง