โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคมกำหนดจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561วันพฤหัสบดีที่7มิถุนายน2561เวลา8.30-10.30น...เพื่อสร้างความรักความกตัญญูระหว่างครูและศิษย์
โพสเมื่อ : 04 มิ.ย. 2561,00:00   อ่าน 420 ครั้ง