โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
ผู้บริหาร

นายโชต รัตนประพันธ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจสำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
2 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
3 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
4 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
5 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
6 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
7 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
8 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
9 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
10 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
11 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
12 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
13 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
14 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
15 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
18 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
19 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
20 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
21 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
22 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
23 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
24 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
25 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
26 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
27 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
28 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
29 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
30 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
31 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
32 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
33 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
34 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
35 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
36 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
37 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
38 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
39 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
40 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
41 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
42 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
43 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
44 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
45 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
46 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
47 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
48 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
49 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
50 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
51 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
52 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
53 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
54 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
55 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
56 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
57 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
58 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
59 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
60 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
61 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
62 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
63 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
64 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
65 โรงเรียนพนางตุง ควนขนุน
66 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
67 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
68 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
69 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
70 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
71 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
72 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
73 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
74 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
75 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
76 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
77 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
78 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
79 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
80 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
81 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
82 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
83 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
84 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
85 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
86 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
87 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
88 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
89 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
90 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม บางแก้ว
91 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
92 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
93 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
94 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
95 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
96 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
97 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
98 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
99 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
100 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
101 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
102 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
103 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
104 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
105 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
106 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
107 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
108 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
109 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
110 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
111 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
112 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
113 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
114 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
115 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
116 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
117 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
118 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
119 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
120 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
121 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
122 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
123 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
124 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
125 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
126 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
127 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
128 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
129 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
130 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
131 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
132 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
133 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
134 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
135 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
136 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
137 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
138 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
139 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
140 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
141 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
142 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
143 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
144 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
145 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
146 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
147 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
148 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
149 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
150 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
151 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
152 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
153 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
154 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
155 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
156 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
157 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
158 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป่าพะยอม
160 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
161 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
162 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
164 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
165 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
166 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม
167 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
168 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม ป่าพะยอม ป่าพะยอม 074 624096
169 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ลานข่อย ป่าพะยอม
170 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
171 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
180 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
181 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
182 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
183 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
184 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
185 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
186 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
187 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
188 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
189 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
190 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
191 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
192 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
193 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
194 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
195 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
196 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
197 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
198 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
199 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
200 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
201 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
202 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
203 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
204 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
205 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
206 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
207 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
208 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
209 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
210 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
211 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
212 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
213 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
214 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
215 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
216 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
217 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
218 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
219 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
220 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
221 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
222 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
223 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
224 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนวัดควนถบ เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
269 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
270 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
271 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
272 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
273 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
274 โรงเรียนวีรนาทศึกษา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713
275 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
276 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
277 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436