โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6     อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
ผู้บริหาร

นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
ลิ้งค์น่าสนใจ
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านต้นประดู่ กงหรา
2 โรงเรียนศึกษาธรรมอิสลาม กงหรา
3 โรงเรียนบ้านนาทุ่งโพธิ์ กงหรา
4 โรงเรียนบ้านทอนตรน กงหรา
5 โรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์ กงหรา
6 โรงเรียนบ้านพน กงหรา
7 โรงเรียนบ้านคู กงหรา
8 โรงเรียนวัดควนขี้แรด กงหรา
9 โรงเรียนวัดเขาวงก์ กงหรา
10 โรงเรียนบ้านวังปริง กงหรา
11 โรงเรียนอนุบาลกงหรา กงหรา
12 โรงเรียนบ้านพูด กรป.กลาง กงหรา
13 โรงเรียนบ้านหน้าวัง กงหรา
14 โรงเรียนบ้านควนประกอบ กงหรา
15 โรงเรียนบ้านป่าแก่ กงหรา
16 โรงเรียนบ้านนาบอน(อิสลามศึกษา)มูลนิธิ คลองเฉลิม กงหรา
17 โรงเรียนวัดประดู่เรียง ควนขนุน
18 โรงเรียนวัดโงกน้ำ ควนขนุน
19 โรงเรียนวัดบ้านสวน ควนขนุน
20 โรงเรียนบ้านโคกโดน ควนขนุน
21 โรงเรียนวัดไทรโกบ ควนขนุน
22 โรงเรียนบ้านใสอ้อย ควนขนุน
23 โรงเรียนพนางตุง ควนขนุน
24 โรงเรียนวัดเขาอ้อ ควนขนุน
25 โรงเรียนบ้านควนขนุน ควนขนุน
26 โรงเรียนวัดพังดาน ควนขนุน
27 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา ควนขนุน
28 โรงเรียนทุ่งยางเปล ควนขนุน
29 โรงเรียนบ้านหยีในสามัคคี ควนขนุน
30 โรงเรียนวัดหรังแคบ ควนขนุน
31 โรงเรียนบ้านควนพนางตุง (สินประชา) ควนขนุน
32 โรงเรียนบ้านสำนักกอ ควนขนุน
33 โรงเรียนบ้านท่าช้าง ควนขนุน
34 โรงเรียนวัดเขาป้าเจ้ ควนขนุน
35 โรงเรียนนาขยาดวิทยาคาร ควนขนุน
36 โรงเรียนวัดทะเลน้อย ควนขนุน
37 โรงเรียนวัดโคกศักดิ์ (เซี้ยนประชารัฐ) ควนขนุน
38 โรงเรียนวัดแหลมโตนด ควนขนุน
39 โรงเรียนอุดมวิทยายน ควนขนุน
40 โรงเรียนบ้านควนพลี ควนขนุน
41 โรงเรียนบ้านใสหลวง ควนขนุน
42 โรงเรียนบ้านธรรมเถียร ควนขนุน
43 โรงเรียนบ้านขันหมู่ ควนขนุน
44 โรงเรียนควนขนุน ควนขนุน
45 โรงเรียนวัดป่าตอ ควนขนุน
46 โรงเรียนวัดเกาะยาง ควนขนุน
47 โรงเรียนวัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) ควนขนุน
48 โรงเรียนบ้านชายคลอง ควนขนุน
49 โรงเรียนชุมชนบ้านควนปริง ควนขนุน
50 โรงเรียนบ้านปากสระ ควนขนุน
51 โรงเรียนวัดควนแพรกหา ควนขนุน
52 โรงเรียนวัดไทรงาม ควนขนุน
53 โรงเรียนปัญญาวุธ ควนขนุน
54 โรงเรียนวัดพิกุลทอง ควนขนุน
55 โรงเรียนวัดเขาทอง ควนขนุน
56 โรงเรียนบ้านเตง ควนขนุน
57 โรงเรียนบ้านระหว่างควน ควนขนุน
58 โรงเรียนวัดดอนศาลา ควนขนุน
59 โรงเรียนบ้านหัวป่าเขียว ควนขนุน
60 โรงเรียนบ้านโคกวา ควนขนุน
61 โรงเรียนอนุบาลเรวดีควนขนุน ควนขนุน
62 โรงเรียนวัดควนปันตาราม ควนขนุน
63 โรงเรียนวัดทุ่งขึงหนัง ควนขนุน
64 โรงเรียนอนุบาลควนขนุน ควนขนุน
65 โรงเรียนวัดสุนทราวาส ควนขนุน
66 โรงเรียนวัดเขาโพรกเพลง ควนขนุน
67 โรงเรียนบ้านควนดินแดง ดอนทราย ควนขนุน 074842199
68 โรงเรียนวัดลานแซะ นาขยาด ควนขนุน (074) 631257
69 โรงเรียนบ้านเขาพนม พนมวังก์ ควนขนุน 074-674577
70 โรงเรียนอนุบาลป่าพะยอม แหลมโตนด ควนขนุน 074 624096
71 โรงเรียนวัดตะโหมด (หมุนคณานุสรณ์) ตะโหมด
72 โรงเรียนบ้านแม่ขรี(สวิงประชาสรรค์) ตะโหมด
73 โรงเรียนบ้านพรุนายขาว ตะโหมด
74 โรงเรียนวัดโหล๊ะจันกระ ตะโหมด
75 โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ไทร ตะโหมด
76 โรงเรียนวัดปลักปอม ตะโหมด
77 โรงเรียนบ้านหัวช้าง ตะโหมด
78 โรงเรียนอนุบาลธนะวิทย์ ตะโหมด
79 โรงเรียนมุสลิมวิทยา (ประชาอุปถัมภ์) ตะโหมด
80 โรงเรียนบ้านทุ่งหนองสิบบาท ตะโหมด
81 โรงเรียนตะโหมด ตะโหมด
82 โรงเรียนบ้านด่านโลด ตะโหมด
83 โรงเรียนบ้านควนอินนอโม ตะโหมด
84 โรงเรียนบ้านท่าเชียด ตะโหมด
85 โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ ตะโหมด
86 โรงเรียนบ้านหาดไข่เต่า บางแก้ว
87 โรงเรียนบ้านปากพล บางแก้ว
88 โรงเรียนวัดนาหม่อม (เชนวิทยา) บางแก้ว
89 โรงเรียนวัดรัตนวราราม บางแก้ว
90 โรงเรียนบ้านหูแร่ บางแก้ว
91 โรงเรียนวัดสังฆวราราม บางแก้ว
92 โรงเรียนวัดลอน บางแก้ว
93 โรงเรียนบ้านโคกสัก บางแก้ว
94 โรงเรียนวัดนาปะขอ บางแก้ว
95 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม บางแก้ว
96 โรงเรียนบ้านต้นสน บางแก้ว
97 โรงเรียนวัดโตนด บางแก้ว
98 โรงเรียนวัดปัณณาราม บางแก้ว
99 โรงเรียนบ้านท่าเนียน ปากพะยูน
100 โรงเรียนบ้านแหลม ปากพะยูน
101 โรงเรียนสำนักสงฆ์ห้วยเรือ ปากพะยูน
102 โรงเรียนบ้านช่องฟืน ปากพะยูน
103 โรงเรียนบ้านควนนกหว้า ปากพะยูน
104 โรงเรียนบ้านดอนประดู่ ปากพะยูน
105 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำเหนือ ปากพะยูน
106 โรงเรียนบ้านโพธิ์ (ชุมคณานุสรณ์) ปากพะยูน
107 โรงเรียนวัดบ้านแหลมกรวด (อินทรประดิษฐ์) ปากพะยูน
108 โรงเรียนวัดไทรพอน ปากพะยูน
109 โรงเรียนวัดควนนางพิมพ์ ปากพะยูน
110 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร ปากพะยูน
111 โรงเรียนปากพะยูน ปากพะยูน
112 โรงเรียนวัดฝาละมี ปากพะยูน
113 โรงเรียนบ้านเกาะหมาก ปากพะยูน
114 โรงเรียนบ้านเกาะโคบ ปากพะยูน
115 โรงเรียนบ้านปากบางนาคราช ปากพะยูน
116 โรงเรียนศาสนูปถัมภ์ปากพะยูนมูลนิธิ ปากพะยูน
117 โรงเรียนวัดควนเผยอ ปากพะยูน
118 โรงเรียนวัดหัวควน ปากพะยูน
119 โรงเรียนวัดสุภาษิตาราม ปากพะยูน
120 โรงเรียนบ้านเกาะนางคำ ปากพะยูน
121 โรงเรียนบ้านหารเทา ปากพะยูน
122 โรงเรียนบ้านโคกทราย ปากพะยูน
123 โรงเรียนบ้านทะเลเหมียง ปากพะยูน
124 โรงเรียนวัดโรจนาราม ปากพะยูน
125 โรงเรียนบ้านท่าวา ปากพะยูน
126 โรงเรียนบ้านเกาะเสือ ปากพะยูน
127 โรงเรียนอนุบาลปากพะยูน ปากพะยูน
128 โรงเรียนบ้านม่วงทวน ปากพะยูน
129 โรงเรียนวัดบางขวน ปากพะยูน
130 โรงเรียนวัดแหลมดินสอ ปากพะยูน
131 โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ ปากพะยูน
132 โรงเรียนบ้านควนพระสาครินทร์ ปากพะยูน
133 โรงเรียนมัธยมเกาะหมาก ปากพะยูน
134 โรงเรียนวัดพระเกิด ปากพะยูน
135 โรงเรียนบ้านบางมวง ฝาละมี ปากพะยูน 074618981
136 โรงเรียนบ้านหนองธง ป่าบอน
137 โรงเรียนวัดควนเพ็ง ป่าบอน
138 โรงเรียนวัดควนเคี่ยม ป่าบอน
139 โรงเรียนวัดป่าบอนต่ำ ป่าบอน
140 โรงเรียนวัดโคกตะเคียน ป่าบอน
141 โรงเรียนบ้านควนหินแท่น ป่าบอน
142 โรงเรียนบ้านทุ่งคลองควาย ป่าบอน
143 โรงเรียนบ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) ป่าบอน
144 โรงเรียนบ้านน้ำตก ป่าบอน
145 โรงเรียนบ้านทุ่งนารี ป่าบอน
146 โรงเรียนวัดพรุพ้อ ป่าบอน
147 โรงเรียนบ้านโหล๊ะหาร ป่าบอน
148 โรงเรียนวัดท่าดินแดง ป่าบอน
149 โรงเรียนอนุบาลป่าบอน ป่าบอน
150 โรงเรียนบ้านเหมืองตะกั่ว ป่าบอน
151 โรงเรียนมิตรมวลชน 1 ป่าบอน
152 โรงเรียนป่าบอนพิทยาคม วังใหม่ ป่าบอน 074625471
153 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดำ ป่าพะยอม
154 โรงเรียนบ้านเนินทราย ป่าพะยอม
155 โรงเรียนบ้านศาลาน้ำ ป่าพะยอม
156 โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน ป่าพะยอม
157 โรงเรียนบ้านปากเหมือง ป่าพะยอม
158 โรงเรียนบ้านไสกุน ป่าพะยอม
159 โรงเรียนบ้านลานข่อย ป่าพะยอม
160 โรงเรียนบ้านไสเลียบ ป่าพะยอม
161 โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม ป่าพะยอม
162 โรงเรียนบ้านถ้ำลา ป่าพะยอม
163 โรงเรียนบ้านห้วยศรีเกษร ป่าพะยอม
164 โรงเรียนบ้านบ่อทราย ป่าพะยอม
165 โรงเรียนวัดคลองใหญ่ ป่าพะยอม
166 โรงเรียนประชารัฐบำรุง 2 ป่าพะยอม
167 โรงเรียนบ้านโหล๊ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) ป่าพะยอม
168 โรงเรียนบ้านห้วยกรวด ป่าพะยอม
169 โรงเรียนบ้านทุ่งชุมพล ป่าพะยอม
170 โรงเรียนนิคมควนขนุนวิทยา ป่าพะยอม
171 โรงเรียนบ้านขัน ศรีนครินทร์
172 โรงเรียนวัดเกษตรนิคม ศรีนครินทร์
173 โรงเรียนบ้านอ่างทอง ศรีนครินทร์
174 โรงเรียนวัดบ้านนา ศรีนครินทร์
175 โรงเรียนวัดทุ่งยาว (ศิริราษฎร์สามัคคี) ศรีนครินทร์
176 โรงเรียนบ้านควนดินสอ (กรป.กลางอุปถัมภ์) ศรีนครินทร์
177 โรงเรียนวัดลำใน ศรีนครินทร์
178 โรงเรียนอนุบาลศรีนครินทร์ ศรีนครินทร์
179 โรงเรียนวัดร่มเมือง ศรีนครินทร์
180 โรงเรียนบ้านนาวง ศรีนครินทร์
181 โรงเรียนบ้านโตน ศรีนครินทร์
182 โรงเรียนบ้านโหละหนุน ศรีนครินทร์
183 โรงเรียนวัดโพรงงู ศรีบรรพต
184 โรงเรียนชุณหะวัณ ศรีบรรพต
185 โรงเรียนศรีบรรพตพิทยาคม ศรีบรรพต
186 โรงเรียนบ้านเขาปู่ ศรีบรรพต
187 โรงเรียนบ้านเหรียงงาม ศรีบรรพต
188 โรงเรียนวัดตะแพน ศรีบรรพต
189 โรงเรียนวัดใสประดู่ ศรีบรรพต
190 โรงเรียนบ้านหัสคุณ ตะแพน ศรีบรรพต (074)643547
191 โรงเรียนบ้านสวนโหนด ตะแพน ศรีบรรพต 074643685
192 โรงเรียนอนุบาลศรีบรรพต เขาย่า ศรีบรรพต 074689105
193 โรงเรียนบ้านโหล๊ะเร็ด เขาย่า ศรีบรรพต 074689417
194 โรงเรียนบ้านไทรทอง เขาย่า ศรีบรรพต 074650052
195 โรงเรียนเขาชัยสน เขาชัยสน
196 โรงเรียนบ้านเกาะทองสม เขาชัยสน
197 โรงเรียนบ้านควนยวน เขาชัยสน
198 โรงเรียนวัดท่านางพรหม เขาชัยสน
199 โรงเรียนบ้านท่าลาด เขาชัยสน
200 โรงเรียนวัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) เขาชัยสน
201 โรงเรียนวัดชุมประดิษฐ์ เขาชัยสน
202 โรงเรียนอนุบาลเขาชัยสน เขาชัยสน
203 โรงเรียนบ้านโคกม่วง (ดำประชาอุทิศ) เขาชัยสน
204 โรงเรียนวัดบางแก้ว เขาชัยสน
205 โรงเรียนวัดแหลมจองถนน เขาชัยสน
206 โรงเรียนหานโพธิ์พิทยาคม เขาชัยสน
207 โรงเรียนบ้านนาหยา เขาชัยสน
208 โรงเรียนบ้านเทพราช เขาชัยสน
209 โรงเรียนบ้านควนโคกยา เขาชัยสน
210 โรงเรียนบ้านคลองขุด เขาชัยสน
211 โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ เขาชัยสน
212 โรงเรียนบ้านท่านางพรหม (ธนาคารกุรงเทพ 8) เขาชัยสน
213 โรงเรียนวัดโพธิยาราม เขาชัยสน
214 โรงเรียนบ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) เขาชัยสน
215 โรงเรียนวัดหานโพธิ์ เขาชัยสน
216 โรงเรียนบ้านควนหมอทอง เขาชัยสน
217 โรงเรียนวัดสะทัง เขาชัยสน
218 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 23 (วัดโคกโหนด) เขาชัยสน
219 โรงเรียนบ้านไสนายขัน เขาชัยสน
220 โรงเรียนวัดหัวเขาชัยสน เขาชัยสน
221 โรงเรียนวัดควนโก(ไพศาลประชาอุปถัมภ์) เขาชัยสน
222 โรงเรียนวัดท่าควาย เขาชัยสน
223 โรงเรียนบ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) เขาชัยสน
224 โรงเรียนวัดปากสระ เมืองพัทลุง
225 โรงเรียนวัดควนอินทร์นิมิตร เมืองพัทลุง
226 โรงเรียนวัดหัวหมอน เมืองพัทลุง
227 โรงเรียนวัดสุวรรณวิหารน้อย เมืองพัทลุง
228 โรงเรียนวัดวิหารเบิก (กาญจนานุกูล) เมืองพัทลุง
229 โรงเรียนบ้านทุ่งลาน เมืองพัทลุง
230 โรงเรียนประภัสสรรังสิต เมืองพัทลุง
231 โรงเรียนอนุบาลช้างน้อย เมืองพัทลุง
232 โรงเรียนบ้านแหลมยาง เมืองพัทลุง
233 โรงเรียนวัดเขาแดง เมืองพัทลุง
234 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (มิตรภาพที่ 89) เมืองพัทลุง
235 โรงเรียนอนุบาลเมืองพัทลุง เมืองพัทลุง
236 โรงเรียนพัทลุง เมืองพัทลุง
237 โรงเรียนวัดควนกรวด เมืองพัทลุง
238 โรงเรียนวัดโพเด็ด (พุ่มพูนพิทยา) เมืองพัทลุง
239 โรงเรียนวัดท่าสำเภาเหนือ เมืองพัทลุง
240 โรงเรียนอนุบาลเรวดี เมืองพัทลุง
241 โรงเรียนบ้านเตาปูน เมืองพัทลุง
242 โรงเรียนมัธยมพัทลุงวิทยา เมืองพัทลุง
243 โรงเรียนบ้านต้นไทร เมืองพัทลุง
244 โรงเรียนวัดปากประ เมืองพัทลุง
245 โรงเรียนบ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
246 โรงเรียนวัดประดู่ทอง เมืองพัทลุง
247 โรงเรียนวชิรธรรมสถิต เมืองพัทลุง
248 โรงเรียนอนุบาลอารีนาถ เมืองพัทลุง
249 โรงเรียนวัดกลาง เมืองพัทลุง
250 โรงเรียนบ้านควนกุฎ เมืองพัทลุง
251 โรงเรียนบ้านท่ามิหรำ เมืองพัทลุง
252 โรงเรียนวัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
253 โรงเรียนบ้านยางยายขลุย เมืองพัทลุง
254 โรงเรียนวัดแจ้ง(ปัญญาฐิปิตประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
255 โรงเรียนวัดบ้านสวน เมืองพัทลุง
256 โรงเรียนวัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) เมืองพัทลุง
257 โรงเรียนวัดอภยาราม เมืองพัทลุง
258 โรงเรียนสตรีพัทลุง เมืองพัทลุง
259 โรงเรียนบ้านไสถั่ว เมืองพัทลุง
260 โรงเรียนวัดควนถบ เมืองพัทลุง
261 โรงเรียนพรหมพินิตชัยบุรี เมืองพัทลุง
262 โรงเรียนบ้านควนคง เมืองพัทลุง
263 โรงเรียนวัดท่าสำเภาใต้ เมืองพัทลุง
264 โรงเรียนพัทลุงการกุศลมูลนิธิ (จุ่งฮั้ว) เมืองพัทลุง
265 โรงเรียนวัดประจิมทิศาราม เมืองพัทลุง
266 โรงเรียนวัดโคกแย้ม เมืองพัทลุง
267 โรงเรียนวัดโอ่(ปิปผลิกประชาสรรค์) เมืองพัทลุง
268 โรงเรียนวัดควนแร่ เมืองพัทลุง
269 โรงเรียนบ้านปรางหมู่ (ศรีวิทย์ศึกษา) เมืองพัทลุง
270 โรงเรียนวัดนาท่อม เมืองพัทลุง
271 โรงเรียนบ้านนาโหนด เมืองพัทลุง
272 โรงเรียนวัดโพธาวาส (ภิรมอุปถัมภ์) เมืองพัทลุง
273 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074613178
274 โรงเรียนวีรนาทศึกษา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610713
275 โรงเรียนอนุบาลเสริมปัญญา คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 0-7461-3251
276 โรงเรียนเรวดีพัทลุง คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง 074610733
277 โรงเรียนอนุบาลธิดาเมตตาธรรมพัทลุง ท่ามิหรำ เมืองพัทลุง 074-829805 , 098-7291573 , 063-0163858
278 โรงเรียนวัดบ่วงช้าง นาโหนด เมืองพัทลุง 074614436