ติดต่อเรา
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6   ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164 เบอร์โทรสาร 074 697210
Email : bifernnps@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/BKP99/
Line : baifernnapas


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน