เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม

https://www.youtube.com/watch?v=ZjYPUIVuV3c


เพลงประจำโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม

https://www.youtube.com/watch?v=6wKNFqsE__s