ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียน เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ (อ่าน 129) 20 ธ.ค. 65
การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย ฉบับที่ 2 (อ่าน 129) 19 ธ.ค. 65
การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย (อ่าน 131) 19 ธ.ค. 65
MOE Safety Center สถานศึกษาปลอดภัย (อ่าน 263) 03 พ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 410) 12 มิ.ย. 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 381) 12 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย (อ่าน 383) 01 มิ.ย. 65
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (อ่าน 423) 01 มิ.ย. 65