โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งขยายการเปิดสายการเรียนเพิ่ม ระดับชั้นม.4 (อ่าน 42) 29 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 45) 25 พ.ค. 64
กำหนดการมอบตัวนักเรียน ม.4 (อ่าน 39) 25 พ.ค. 64
กำหนดการมอบตัวนักเรียน ม.1 (อ่าน 45) 25 พ.ค. 64
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 43) 25 พ.ค. 64
กำหนดการรับหนังสือ อุปกรณ์การเรียน (อ่าน 47) 25 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนและห้องเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 41) 25 พ.ค. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 461) 21 เม.ย. 64
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 145) 19 เม.ย. 64
ประกาศผลการจัดห้องเรียน มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 650) 11 มิ.ย. 63
กำหนดการรับสมัครนักเรียน (อ่าน 722) 30 เม.ย. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาสังคมศึกษา (อ่าน 720) 05 ก.พ. 63
ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคา ประมูลร้านค้างานแข่งขันกีฬาอำเภอบางแก้ว ประจำปี 2562 (อ่าน 854) 12 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามในสถานศึกษา (อ่าน 896) 12 ก.ค. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง วิทยากรอิสลามศึกษาในสถานศึกษา (อ่าน 966) 09 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน (อ่าน 890) 11 พ.ค. 62
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ (อ่าน 844) 07 พ.ค. 62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 961) 05 เม.ย. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แยกตามแผนการเรียน (อ่าน 867) 02 เม.ย. 62
รับสมัครนักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 845) 21 ก.พ. 62
กิจกรรมทำบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนและบางแก้ววิชาการเปิดบ้านรับน้อง(Open House) (อ่าน 767) 15 ก.พ. 62
ขอความร่วมมือเตรียมตัวสถานการณ์พายุปาปึก (อ่าน 552) 03 ม.ค. 62
แจ้งปิดการเรียนการสอน (อ่าน 640) 03 ม.ค. 62
ตารางติว O-NET (อ่าน 553) 01 พ.ย. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 539) 21 ต.ค. 61
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (อ่าน 592) 16 ต.ค. 61
กำหนดการแข่งขันกีฬากรีฑานักเรียนอำเภอบางแก้ววันที่12-13กรกฎาคม2561 ณ สนามโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม (อ่าน 924) 18 มิ.ย. 61
โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจรประจำปีงบประมาณ 2561 (อ่าน 677) 04 มิ.ย. 61
กำหนดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2561 (อ่าน 667) 04 มิ.ย. 61