โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ในโอกาสนี้ นายโชต รัตนประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน
ได้เป็นเกียรติมอบเกีรยติบัตนนักเรียนเรียนดี มีคุณธรรมให้แก่นักเรียน
และศิษย์เก่าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจำนวนเงิน 20,000 บาท
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,09:04   อ่าน 168 ครั้ง