โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนอนุรักษ์ป่าต้นน้ำพื้นที่ชุ่มน้ำกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ร่วมกับศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย และอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า
ในวันที่ 20-21 สิงหาคม พ.ศ.2563
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,09:07   อ่าน 260 ครั้ง