โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
ภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ ร.9
นายโชต รัตนประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษา
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง
ในวันที่  13  ตุลาคม พ.ศ.2563
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,09:11   อ่าน 248 ครั้ง