โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
ภาพกิจกรรม
วันปิยมหาราช ประจำปี 2563
เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2563 นายโชต รัตนประพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
คณะครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และพิธีเจิรญพระพุทธมนต์
เพื่ออุทิศส่วนกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง
โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 2563,09:16   อ่าน 410 ครั้ง