โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2563,14:16   อ่าน 417 ครั้ง