โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
ภาพกิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนที่2/2563
โพสเมื่อ : 24 ม.ค. 2564,18:05   อ่าน 376 ครั้ง