ภาพกิจกรรม
นายเปรียญ ชูทองปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)
วันอาทิตย์ ที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ นายเปรียญ ชูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ พร้อมด้วยนางเพ็ญศรี สืบสม, นางถนอม พันธรัตน์ และนางสมคิด ยีหวังกอง ครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ปฎิบัติหน้าที่กรรมการคุมสอบ และนายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2565 สนามสอบ ณ โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
โพสเมื่อ : 05 ก.พ. 2566,13:51   อ่าน 49 ครั้ง