ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครู เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน
วันศุกร์ ที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนายเปรียญ ชูทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบางแก้วพิทยาคม ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มอบเกียรติบัตรให้แก่คุณครู เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมโสตทัศนศึกษา โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2566,09:50   อ่าน 44 ครั้ง