โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
4 หมู่6  ตำบลโคกสัก  อำเภอบางแก้ว  จังหวัดพัทลุง 93140
เบอร์โทรศัพท์ 074697164
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น
ชื่ออาจารย์ : นางเนาวรัตน์ ปานเพชร
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 2561,15:10  อ่าน 750 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การสร้างและใช้บทเรียนสำเร็จรูปการเรียนรู้ สังคมศึกษาพื้นฐาน : พระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบางแก้วพิทยาคม
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอุไรวรรณ จันทร์พลู
ตำแหน่ง :
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2561,22:25  อ่าน 511 ครั้ง
รายละเอียด..